OVER YOGA

Yoga is een combinatie van lichaams-, adem- en ontspanningsoefeningen. Door regelmatig aan Yoga te doen bevorder je je lichamelijk en geestelijk welbevinden. Specifieke lichaamshoudingen(asana’s) creëren ruimte voor een betere energie-doorstroming. Dit komt je vitaliteit ten goede en heeft een gunstige werking op de beweeglijkheid en flexibiliteit van je lichaam. De adem-oefeningen(prana-yama’s) maken dat de levenskracht (prana) die verbonden is aan de zuurstof die we inademen, beter wordt opgenomen en vrijer kan stromen. De ontspannings-oefeningen brengen lichaam en geest tot rust. De oefeningen zijn niet prestatiegericht en naar vermogen voor iedereen te doen, of zo nodig aan te passen. Yoga maakt dat je je goed voelt én het is een manier in om de dagelijkse drukte even stil te worden, met je aandacht naar binnen te gaan en tot je zelf te komen, tot je kern, je hart…Corazón.

Vanuit de Oosterse traditie is Yoga een weg van persoonlijke groei, geestelijke ontwikkeling en zelf-realisatie. Hiertoe reikt de eeuwenoude yoga-leer ons verschillende soorten oefeningen aan. Hatha Yoga is daar een onderdeel van. Wat we in het Westen meestal onder Yoga verstaan is eigenlijk Hatha Yoga. Dit is de meest authentieke en traditionele yoga-vorm waarbij de beweging, beheersing en bewustwording van het lichaam en de adem de middelen zijn om het yoga-doel te bereiken. Ha-tha betekent zon-maan (licht en duister, actie en rust, yin en yang). Yoga betekent verbinding en éénwording.

voor lestijden klik hier

OVER DO-IN

Do-In is een verzameling oefeningen waarmee je jouw gezondheid kunt verbeteren en vooral je gezondheid kunt behouden, dus het is ook een preventie tegen ziekten. Deze oefenvorm is gebaseerd op kennis die al duizenden jaren oud is, oorspronkelijk komt uit China en daarna verder is ontwikkeld in Japan. Do-In is onlosmakelijk verbonden met Shiatsu, Japanse acupressuur die is gebaseerd op het systeem van de vijf elementen uit de Traditionele Oosterse Geneeskunde. De oefeningen gaan uit van meridiaanstrekkingen. Meridianen zijn energiekanalen die door het hele lichaam lopen en die zijn verbonden met de organen. Door de meridianen stroomt Ki (levensenergie), als deze niet goed stroomt dan kunnen er blokkades en uiteindelijke ziekten ontstaan.
Do-In is een speelse en interactieve manier om je eigen lijf opnieuw te ontmoeten en te ontwikkelen in de meest brede zin van het woord. Door middel van strekkingen, mini-meditaties en vooral bewust ademhalen komen we tot een nieuw evenwicht binnen de gegeven grenzen. Voor deelnemers is er geen beperking wat betreft leeftijd en met fysieke beperkingen wordt rekening gehouden, dit geeft zelfs een verrijking bij de beleving van de oefeningen.